Přirozený chov

Přirozený chov je pro koně to nejlepší

Jako milovnice koní mě velmi trápí existence některých cirkusů, kde můžeme vidět koně pod neustálou drezurou. Koně jsou nuceni dělat něco, co pro ně není přirozené. Kůň totiž není pes! Kůň, je-li s ním zacházeno dobře a s láskou, si sice může k člověku vytvořit určitý respekt, ale ponechán sám sobě nikdy nebude dobrovolně vyhledávat lidskou společnost. Proto si maximálně cením snahy vrátit koně do divoké přírody. Například v loňském roce bylo do Milovic přivezeno čtrnáct klisen z Anglie, aby mohly žít svůj spokojený život tam, odkud původně pocházejí. Nejdříve byly ponechány jen v „ženském“ složení, aby si na nové prostory zvykly, a po čase byl připuštěný i hřebec za účelem tzv. horse breeding, tedy pro rozmnožení stáda a další přirozený chov. Takto by se do České republiky mohli znovu vrátit volně žijící koně. V minulosti byli v přírodě ponecháni jen proto, aby spásávali nechtěnou zeleň, ale postupně z volné přírody vymizeli. Kvůli již zmíněnému horse breedingu, kdy byly křížené různé rasy, již ani není možné najít původní druh divokého koně. Pokud byste při procházkou přírodou někdy na koně určeného pro přirozený chov narazili, nekrmte ho, prosím, aby se naučil živit se sám tak, jak to příroda původně zamýšlela …

(Visited 48 times, 1 visits today)