Péče o tažné koně

Tažné koně se řadí k tzv. chladnokrevníkům. Vysvětleme si tento pojem hned zkraje – chladnokrevníci jsou koně, kteří mají, jak už z názvu vyplývá, chladnější krev, což je pojí s klidnější, mírnější povahou. Opakem jsou teplokrevníci, kteří mají charakter vznětlivější, jsou ohnivější a rychleji se například vzruší. Je tedy celkem jasné, proč jsou tažné koně řazeni k chladnokrevníkům. Koně, které jsou určené pro práci a tažení, nemohou mít vysokou míru temperamentu, ale naopak trpělivost a klid jim musí být vlastní, aby bylo možné je udržet, kdyby se splašili. Tažným koňům se někdy říká také tlustí. nebývají v takové formě jako koně závodní, což je logické. Mezi tažné koně patří například Shirský kůň, který je považovaný za nejznámější tažné plemeno. Pochází z Anglie, kde byl v minulosti využívaný na hrabstvích k tahání kočárů. Protože měli výtečnou stavbu těla a na to, jak byli malí, byli velice silní, sloužili pro tahání různých, klidně i těžších nákladů, především pivovarských kočárů. I dnes proto můžeme slyšet název „pivovarské koně„.

Tažné koně

(Visited 20 times, 1 visits today)